Dokumentacja rejestracyjna

Jesteśmy w stanie uzupełnić oraz odtworzyć dokumentację rejestracyjną większości urządzeń technicznych podlegających badaniom UDT. 

Podstawowe typy urządzeń technicznych podlegających badaniom UDT:

 • Urządzenia ciśnieniowe, np.:
  • Kotły parowe
  • Kotły wodne
  • Rurociągi przesyłowe i technologiczne
  • Stałe zbiorniki ciśnieniowe
  • Stałe zbiorniki bezciśnieniowe na paliwa ciekłe i zapalne
  • Stałe zbiorniki bezciśnieniowe do magazynowania materiałów trujących lub żrących
 • Urządzenia dźwignicowe, w tym urządzenia transportu bliskiego, np.:
  • Suwnice
  • Wciągniki i wciągarki
  • Żurawie
  • Układnice
  • Wyciągarki towarowe
  • Podesty ruchome
  • Urządzenia dla osób niepełnosprawnych
  • Dźwigi
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia