Doradztwo

Doradztwo
Ośrodek Usług Technicznych "MEZAR" sp. z o.o. realizuje z funduszy UE:

  • projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością,
  • uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu,
  • doradztwo przy wydawaniu deklaracji zgodności producenta (CE).