Doradztwo

Ośrodek Usług Technicznych "MEZAR" sp. z o.o. jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach programów Unii Europejskiej realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.


Swoją wiedzą i doświadczeniem staramy się pomóc naszym klientom w zapewnieniu rozwoju firmy oraz w dostosowaniu do przepisów UE. Świadczymy usługi doradcze w dziedzinach:

 

 

  • projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością,
  • uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu,
  • doradztwo przy wydawaniu deklaracji zgodności producenta (CE).