Dostosowanie do przepisów UE

Organizujemy szkolenia, w czasie których wyjaśniamy w jaki sposób dostosować zakład do przepisów unijnych. Pokazujemy sens działań dostosowawczych oraz w jaki sposób można stać się dzięki temu bardziej konkurencyjnym na rynku. Poniżej tematy organizowanych przez nas szkoleń:

  • Ocena zgodności wyrobu (deklaracja zgodności, znak CE)
  • Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań BHP zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE
  • Odpowiedzialność za wyrób