Laboratorium

Zakładowe Laboratorium Badań Materiałowych mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Podmiejskiej Bocznej 14. Laboratorium ciągle się rozwija, czego efektem jest nadanie przez Urząd Dozoru Technicznego świadectwa uznania Laboratorium II stopnia (nr LBU – 057/08) oraz świadectwa podwykonawcy UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych (nr LB – 057/08).

 

Posiadane świadectwa uprawniają do posługiwania się znakiem podwykonawcy UDT, a zakres metod badawczych obejmuje:

 • Badania penetracyjne
 • Badania wizualne
 • Próbę zginania metali
 • Próbę łamania metali
 • Badania metalograficzne

Badania są przeprowadzane przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach określonych w odrębnych przepisach.
 

Specjalizujemy się zwłaszcza w:

 • Badaniach złączy spawanych
 • Badaniach specjalistycznych, m. in badaniach haków, suwnic i dźwigów
   

Ponadto Laboratorium oferuje:

 • Sprawdzanie i wzorcowanie suwmiarek
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Badanie długości