Obsługa urządzeń technicznych

Komisja Kwalifikacyjna nr 084 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie przeprowadza w pełnym zakresie

Egzaminy typu "D" i "E" (dozór i eksploatacja)
na uprawnienia: energetyczne, elektryczne i gazowe


 

(w szczególności : dla palaczy kotłów parowych i wodnych; osób obsługujących sprężarki, pompy, urządzenia klimatyzacji, wentylacji, chłodnicze, sieci, urządzenia i instalacje parowe, wodne, gazowe i elektryczne), w stałych terminach:

w każdy 3-ci czwartek m-ca o godz.16:00

 

Prowadzimy także specjalistyczne kursy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia typu "D" i "E" :

W przypadku zgłoszenia powyżej 10 osób, na życzenie klienta przeprowadzamy u Zleceniodawcy zarówno egzaminy, jak i 1-dniowe szkolenia przygotowujące do egzaminu. Każdorazowo terminy uzgadniamy indywidualnie.
 

Wnioski egzaminacyjne są do pobrania na stronie internetowej (poniżej), lub w biurze przy ul. Targowej 9 w Gorzowie Wlkp.
 

UWAGA !
W przypadku korzystania z poniższej, elektronicznej wersji wniosku egzaminacyjnego, prosimy o wydrukowanie go na jednej kartce jako dwustronny. 1D.pdf      Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku - dozoru (urządzenia elektryczne) Gr 1

 1E.pdf      Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku - eksploatacji (urządzenia elektryczne) Gr 1

 2D.pdf      Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku - dozoru (urządzenia energetyczne) Gr 2

 2E.pdf      Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku - eksploatacji (urządzenia energetyczne) Gr 2

 3D.pdf      Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku - dozoru (urządzenia gazowe) Gr 3

 3E.pdf      Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku - eksploatacji (urządzenia gazowe) Gr 3

Ponadto organizujemy następujące szkolenia dotyczące obsługi urządzeń technicznych

  • Wymagania prawne w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych
  • Obsługa podestów ruchomych
  • Obsługa suwnic (u klienta)