Systemy zarządzania

Ośrodek Usług Technicznych "MEZAR" Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:

  • Systemów Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10)
Świadczone usługi w ramach Systemów Zarządzania obejmują:
  1. Kompleksowe wdrażanie systemów zarządzania do momentu uzyskania certyfikatu przez Organizację (przygotowanie dokumentacji, konsultacje w trakcie wdrażania, szkolenia pracowników i auditorów wewnętrznych),
  2. Szkolenia z zakresu wybranych elementów wymagań systemu zarządzania,
  3. Doskonalenia systemu zarządzania.