Systemy zarządzania

Ośrodek Usług Technicznych "MEZAR" Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:

  • Systemów Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2009)
  • Systemów Zarządzania Środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2005)
  • Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N-18001:2004)
     
Świadczone usługi w ramach Systemów Zarządzania obejmują:
  1. Kompleksowe wdrażanie systemów zarządzania do momentu uzyskania certyfikatu przez Organizację (przygotowanie dokumentacji, konsultacje w trakcie wdrażania, szkolenia pracowników i auditorów wewnętrznych),
  2. Szkolenia z zakresu wybranych elementów wymagań systemu zarządzania,
  3. Doskonalenia systemu zarządzania.
Partner projektu "Jakość bez granic" realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu polsko-niemieckiego pogranicza przy nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy gospodarczej. W ramach projektu kluczową rolę odgrywają zagadnienia i problemy związane z jakością i zarządzaniem jakością (www.qog.epion.de).


Ośrodek Usług Technicznych "MEZAR" Sp. z o.o. W dowód uznania zasług dla rozwoju
kooperacji gospodarczej w przygranicznym regionie Odry. Otrzymał
"Nagroda Za Współprace Transgraniczną 2007"