Zarządzanie jakością

Ośrodek Usług Technicznych „MEZAR” Sp. z o.o. organizuje i prowadzi szkolenia dotyczące zarządzania jakością i normy PN-EN ISO 9001:2009.

Mamy duże doświadczenie w zakresie zarządzania jakością – posiadamy Certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2009, wdrożyliśmy i stosujemy System Jakości w Spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz posiadamy certyfikowane Laboratorium Badawcze, które spełnia odpowiednie wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Organizujemy następujące szkolenia dotyczące zarządzania jakością:

  • Auditor wewnętrzny
  • Szkolenie personelu w zakresie normy PN-EN ISO 9001:2009
  • System jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2:2007